T-NETWORK komandasına görə, təhsilin məqsədi insanın içindəki ulduzu  kəşf etmək və onu parıldatmaqdır.

Kainatda bir-birinin tam eyni olan iki ulduz yoxdur, hər biri fərqlidir. Eləcə də, hər insanın özünə məxsus xüsusiyyətləri, qabiliyyətləri var. Şübhəsiz ki, uğurlu kommunikasiyanın sirlərindən biri də hər səxsiyyətə fərdi yanaşma, onun ulduz kimi parlamasına dəstək verməkdır.  

Ulduz həm də şəbəkələşməni ifadə edən bir simvoldur. Ulduzun bucaqları birləşdikdə, şəbəkə yaranır,  ulduz daha güclü qüvvəyə çevrilir.  Beləliklə, ulduzun güşələrindən  əmələ gələn qığılcım yeni təcrübələrin, yeni ideyaların təməlini yaradır, gələcəyi nurlandırır. İnsanın təhsili nə qədər dərin olarsa və təcrübə ilə əhatələnərsə,  bir o qədər ulduz kimi parıldayar.  Buna görə T-NETWORK ideyası ulduzla əhatələnib. 


TƏHSİLƏ DAHA YAXIN OLMAQ ÜÇÜN BİZİ İZLƏYİN!